ศิชน
เด็กเขียนแผนที่หลังห้องเรียน

รวมข้อกฎหมายตอบโต้ประเด็นที่พวกขโมย Fanart ชอบอ้างผิดๆและการรักษาผลประโยชน์เบื้องต้นของเหล่า Creator

Chubby Glossary (Beta) : ลิขสิทธิ์, รวมข้อกฎหมายตอบโต้ประเด็นที่พวกขโมย Fanart ชอบอ้างผิดๆ และการรักษาผลประโยชน์เบื้องต้นของเหล่า Creator
.
Prologue

Copyright, ลิขสิทธิ์
- มาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 หมายความว่า สิทธิแด่ผู้เดียวที่จะทำการใดๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทำขึ้น
Creator, ผู้สร้างสรรค์
- มาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 หมายความว่า ผู้ทำหรือผู้ก่อให้เกิดงานสร้างสรรค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
Copier, ผู้คัดลอก
- ไม่มีค่าพอที่จะกล่าวถึง
.
What's Up ?
คุณเป็นคนหนึ่งหรือไม่ ที่วาด Fanart ขึ้นมาแล้วถูกใครก็ไม่รู้ ถือวิสาสะหยิบเอาไปแสดงที่เว็บบอร์ดอื่นบ่อยๆ (บางกรณีก็แถมพกความผิดข้อหาการทำ Direct Link อีกหนึ่งกระทง) บางคนหยิบไปโดยพลการแล้วยังย้อนกลับมาด่าเราอย่างนั้นอย่างนี้อีก ทั้งที่ผลงานบางชิ้นเขียนระบุเอาไว้ชัดเจนสุดๆ ว่า ห้ามนำเอาออกไปโพสที่อื่น เพราะบางภาพวาดขึ้นมาในสถานที่จำเพาะ อาจมีระดับความ [แรง] มากกว่าปรกติ เบาะๆ ก็มีผู้ปกครองแสดงความเป็นห่วง หรือถ้าตามยุคสมัยก็ต้องไปออกรายการถึงลูกถึงโคน
.
คุณเป็นคนหนึ่งหรือไม่ ที่เวลาสืบสาวไปถึงตัวผู้ขโมยผลงาน เจอคำพูดหรูๆ พิมพ์นิยมอย่างเช่น "ช่วยเผยแพร่ผลงานให้" สวนกลับมาต่อด้วยคำพูดในเชิงทวงบุญคุณว่า [ชั้นอุตส่าห์เอาไปเผยแพร่ให้นะ] ทั้งๆ ที่ Creator หลายท่านไม่ต้องการเผยแพร่ผลงานบางชิ้นในวงกว้างแต่อย่างใด พลางคิดในใจว่า "นี่เราไปขอให้มันช่วยโฆษณาตั้งแต่เมื่อไหร่วะ ?" แต่ก่อนที่จะเสียอารมณ์ไปกับผู้หวังดี (เหรอ ?) ดูตารางข้างล่าง เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่าง "ลิขสิทธิ์" กับ "สิทธิบัตร" ในประเด็นต่างๆ กันก่อนนะครับ
.
 
* หมายเหตุ - ระยะเวลาการคุ้มครองของสิทธิบัตร อาจมีการเปลี่ยนแปลง (แต่ก็ไม่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ หรือการขโมย Fanart อยู่ดี)
.
Counter Attack !
นานๆ ครั้งก็มีโจรขโมยงานชาวบ้านบางราย พูดจาอธิบายโต้ตอบเป็นกิจลักษณะ น่าเชื่อถือ สร้างความถูกต้องให้กับตัวเองจนพวกเดียวกันฟังแล้วเคลิ้มไปเลยก็มีครับ เราก็เอาตารางนี้ฟาดหัวมันเลยว่า [กูพูดเรื่องลิขสิทธิ์อยู่โว้ย มึงพูดถึงสิทธิบัตรทำไมวะ] นั่นเป็นเพราะพวกที่ไม่มีความสามารถในการสร้างงาน (แต่มีความสามารถในการคัดลอก) ไม่มีความรู้เรื่องลิขสิทธิ์ครับ เลยลากโยงกันมั่วซั่ว ดังนั้น เวลาเจอพวก Copier พูดว่า [Fanart ที่วาดในอินเตอร์เน็ต ไม่มีลิขสิทธิ์หรอก] เราก็ได้แต่กรวดน้ำไปให้ครับ
.
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. 2537
มาตรา 6

- งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ได้แก่ งานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะของผู้สร้างสรรค์ ไม่ว่างานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย่างใด
- การคุ้มครองลิขสิทธิ์ไม่คลุมถึงความคิด หรือขั้นตอน กรรมวิธี หรือระบบ หรือวิธีใช้หรือทำงาน หรือแนวความคิด หลักการ การค้นพบ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์
.
Counter Attack !
มาตรา 6 นี้ ทุกท่านสามารถนำไปใช้ตอกหน้า พวกขโมย Fanart ที่ชอบประชดว่า พวกเราไม่ได้ใช้โปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ในการสร้างสรรค์ผลงานได้ครับ เพราะการคุ้มครองลิขสิทธิ์นั้น อยู่ที่ตัวของผลงาน ไม่นับรวมไปถึงระบบหรือเครื่องมือที่เราใช้ในการทำงาน แถมเรายังมีทางออกโดยการใช้ [ฟรีแวร์] ที่มีให้โหลดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งทำให้เราคงสถานภาพของผู้ผลิตผลงานเหมือนเดิม, ในขณะที่โจรขโมยงานชาวบ้าน ก็ยังคงเป็นโจรขโมยงานชาวบ้านอยู่วันยังค่ำนั่นละครับ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
.
มาตรา 27
การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 15 (5) ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทำดังต่อไปนี้
(1) ทำซ้ำหรือดัดแปลง
(2) เผยแพร่ต่อสาธารณชน *
มาตรา 31
ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานใดได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของ ผู้อื่น กระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานนั้นเพื่อหากำไร ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทำดัง ต่อไปนี้
(1) ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือเสนอให้เช่าซื้อ
(2) เผยแพร่ต่อสาธารณชน *
(3) แจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์
(4) นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร
.
Counter Attack !
จาก 27/2 และ 31/2 ข้ออ้างใดๆ ก็ฟังไม่ขึ้นครับ ถ้าคุณนำงาน (ขโมยงาน) ของคนอื่นไปโพสที่อื่น โดยไม่แจ้งให้เจ้าของทราบ ข้ออ้างยอดนิยมก็คือ [ไม่ทราบชื่อผู้วาด] แต่ ผู้มีมารยาท คงไม่ขับรถฝ่าไฟแดง โดยอ้างว่ามองไม่เห็นตำรวจจราจร ใช่ไหมครับ ?
.
.
Update 1
.
ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์
มาตรา 32

- การกระทำแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ หากไม่ขัดต่อการแสวงหาผลประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์ และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
- ภายใต้บังคับบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ตามวรรคหนึ่ง มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทำดังต่อไปนี้
1. วิจัยหรือศึกษางานนั้น อันมิใช่การกระทำเพื่อหากำไร *
2. ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและบุคคลอื่นในครอบครัวหรือญาติสนิท *
3. ติชม วิจารณ์ หรือแนะนำผลงาน โดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น *
4. เสนอรายงานข่าวทางสื่อสารมวลชน โดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น *
5. ทำซ้ำ ดัดแปลง นำแสดงออก หรือทำให้ปรากฎเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของศาลหรือเจ้าพนักงาน ซึ่งมีอำนาจตามกฏหมาย หรือในการรายงานผลการพิจารณาดังกล่าว
6. ทำซ้ำ ดัดแปลง นำแสดงออก หรือทำให้ปรากฎโดยผู้สอน เพื่อประโยชน์ในการสอนของตน อันมิใช่การกระทำเพื่อหากำไร
7. ทำซ้ำ ดัดแปลงบางส่วนของงาน หรือตัดทอน หรือทำบทสรุปโดยผู้สอนหรือสถาบันศึกษา เพื่อแจกจ่ายหรือจำหน่ายแก่ผู้เรีนในชั้นเรียนหรือในสถาบันศึกษา ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการกระทำเพื่อหากำไร
8. นำงานนั้นมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ
.
มาตรา 33
การกล่าว คัด ลอก เลียน หรืออ้างอิงงานบางตอนตามสมควรจากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้ปฎิบัติตามมาตรา 32 วรรคหนึ่ง
.
Counter Attack !
มาตรา 32 และ 33 เอาไว้ตบหน้าพวกที่พูดว่า ภาพ Fanart ของเราไปละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานของต้นฉบับ โดยเฉพาะเลยครับ
.
พวกเราเหล่า Creator ที่วาด Fanart กัน คงไม่มีใครตู่ว่า ตัวละครดั้งเดิม (Original Charactor) ของผู้อื่น ที่เรานำมาใช้เป็นต้นแบบในการวาดนั้นเป็นของเราใช่ไหมล่ะครับ ดังนั้น การวาด Fanart โดยไม่หวังผลกำไร (ตามมตรา 32/1) เพื่อฝึกฝนทักษะของตนเอง (ตามมาตรา 32/2) และนำมาแสดงในเว็บบอร์ดให้ผู้อื่นติชม วิจารณ์ (ตามมาตรา 32/3) แล้วนำ Fanart ดังกล่าวเข้าประกวดในงานที่จัดขึ้นอย่างถูกต้องและเสนอข่าวเป็นทางการ (ตามมาตรา 32/4) จึงไม่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์แต่อย่างใด
.
การที่เรานำเอา [ตัวละครดั้งเดิม] เป็นต้นแบบในการ [วาดรูปขึ้นมาใหม่นั้น] แตกต่างจากการที่ Copier คัดลอก [รูปของเรา] ไป [ทุก pixel หรือทุก byte] แบบดิจิตอลอย่างสิ้นเชิง อย่างเช่นกรณีล่าสุดที่มีผู้คัดลอก Fanart Ragnarok จากเว็บชื่อดังส่งเข้าประกวด อันเป็นการกระทำเพื่อหวังผลกำไรจากรางวัลล่อใจ และคัดลอกไปโดยไม่บอกให้เจ้าของทราบแน่นอน (ไม่ใช่ทั้ง 32/1, 32/2, 32/3 และ 32/4) อย่างที่เน้นย้ำมาหลายหนครับ, Copier ไร้ความสามารถเหล่านี้ มีปัญญาทำได้แต่ [save as] เท่านั้นเอง
.
ในฐานะ Creator ถ้าผลงานของท่านได้รับความนิยมชมชอบเป็นอย่างสูง จนมีผู้นำเอา Original Charactor ของท่าน ไปวาด Fanart กันเป็นล่ำ เป็นสัน เป็นแฟนคลับ .....หรือบรรลุถึงขั้นมีผู้นำเอาไปวาด Doujin H ก็ตาม..... ตัวของท่าน ย่อมมีความรู้สึกแตกต่างจากการที่มีผู้คัดลอก [ผลงานที่ท่านวาด] ไปทั้งดุ้น โดยไม่ได้ทำขึ้นมาเอง, แน่นอนครับ, Copier ที่ไม่เคยลงมือทำอะไรเองเลย ย่อมไม่เข้าใจความรู้สึกเหล่านี้ หรือถึงเข้าใจ ก็ขอเถียงข้างๆ คูๆ ไปก่อน เพราะจะเอางานเราไปหาผลประโยชน์เสียอย่าง !
.
.
update 2
.
พอดีไปเจอคนยกเอามาตรา 11 มาอ้างทื่อๆ ว่า Fanart ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะไม่ได้ไปขอลิขสิทธิ์มา ก็ต้อง update อีกแล้วล่ะครับ
มาตรา 11
งานใดที่มีลักษณะการดัดแปลงงานอันเป็นลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ให้ผู้ที่ได้ดัดแปลงนั้นมีลิขสิทธิ์ในงานที่ได้ดัดแปลงตามพระราชบัญญัตินี้ แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่มีอยู่ในงานของผู้สร้างสรรค์เดิมที่ถูกดัดแปลง
.
ดูเผินๆ เหมือนเขาพูดถูกนะครับ แต่พอเหลือบมองให้ดีๆ แล้ว มาตรา 11 นี้อยู่ในหมวด 2 ที่ชื่อว่า [การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์] ซึ่งเป็นคนละประเด็นกับมาตรา 6 ซึ่งอยู่ในหมวดที่ 1 ที่ชื่อว่า [งานอันมีลิขสิทธิ์] จึงต้องยกตัวอย่างง่ายๆ เพื่อศอกกลับพวกมั่วนิ่ม ดังนี้
.
1. Squall เป็น Original Charactor ของบริษัท Square และ 2. เราวาดภาพ Fanart ซึ่งมีตัวละคร Squall อยู่ในนั้น
คงไม่มี Creator ที่วาด Fanart คนไหนขี้ตู่ว่าตนเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ Squall ใช่ไหมล่ะครับ (มีก็หน้าด้านเกินไปแล้ว)
ซึ่งถูกต้องตามสามัญสำนึกของ Creator, เราไม่ได้เป็นเจ้าของ Squall ตามมาตรา 11 ว่าด้วย [การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์]
แต่ Fanart ที่สร้างสรรค์ขึ้นตามมาตรา 4 มีลิขสิทธิ์ในตัวของมันเองอยู่แล้ว ตามมาตรา 6 ว่าด้วย [งานอันมีลิขสิทธิ์]
.
เราไม่มีลิขสิทธิใน [Original Charactor - Squall ของ Square] จริงครับ, ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพวกนั้นยกมาอ้างทำไม
เพราะเรามีลิขสิทธิ์ใน [Fanart ที่เราวาดเอง] ต่างหากครับ นี่คือประเด็นที่พวกเราย้ำนักย้ำหนา, ไม่ใช่ [งาน Original]
.
ดูท่า Creator คงต้องกรวดน้ำอีกหลายยกครับ...อยู่ในประเทศที่ประชากรบางคนมีจิตสำนึกต่ำ ก็ต้องทำใจกันหน่อย
.
Update 3
คุณเหนื่อยใจไหมครับ เวลาต้องไปเจอกับนักกฎหมายหัวหมอ [ตีความแม้กระทั่งเรื่องของจริยธรรมพื้นฐาน !] ยกเอามาตรานั้นมาตรานี้ขึ้นมาพูดจนคุณหัวหมุน แต่โดยสรุปคือ มันมีเจตนาต้องการบอกพวกเราว่า [fanart พวกมึง ไม่มีลิขสิทธิ์อยู่ดีแหละโว้ย]
.
Counter Attack !
สวนกลับด้วยภาษาชาวบ้าน - พวกเราไม่สนใจมาตราห่าเหวอะไรทั้งนั้น, พวกเราเรียกร้องสิทธิ์ในสิ่งที่พวกเราทำขึ้นมาเองกับมือ !
น่าแปลกใจไหมครับ ประเทศผู้ผลิต Fanart รายใหญ่ในอินเตอร์เน็ต ก้าวไปถึงขั้นออกมาตรการปกป้องผลงานพวกเขาเอง ขณะที่บ้านเรากลับมีนักกฎหมายหัวหมอ ออกมาบอกว่า พวกเราไม่สิทธิ์ห่าเหวอะไรทั้งสิ้น ในงานที่พวกเราทำขึ้นมาเองกับมือ !!?? นักกฎหมายชั้นต่ำคงนึกว่า Fanart ออกมาจากกระบอกไม้ไผ่ หรือเอา Original ให้ดูแล้วใครๆ ก็วาดให้ [ดูออก] ได้ทุกคนกระมัง
.
ผมพึ่งรู้ว่า นักกฎหมายบางคน กฎหมายบางประเทศ พระราชบัญญัติบางฉบับ มีไว้เพื่อเข้าข้างพวกที่ขโมยผลงานของชาวบ้าน !
.
[มีอะไรก็จะเอามาอัพเดทเรื่อยๆ ครับ]


Edit by xelloss - 23 มิ.ย.48 เวลา 12:12:20 น.


Edit by ศิชน - 26 เม.ย.51 เวลา 19:36:18 น.

Tags: (none)
ตั้งกระทู้เมื่อ 24 ม.ค.48 เวลา 21:11:24 น.
กำลังแสดงหน้าที่ 1 [ All ] [ First ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ Last ]
1 - 20 จากทั้งหมด 65 Reply

ศิชน
เด็กเขียนแผนที่หลังห้องเรียน

การรักษาผลประโยชน์เบื้องต้นของเหล่า Creator จากพวก Copier
.
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์มาตราอื่นที่ควรรู้ สำหรับผู้ที่ทำงานเป็นกลุ่ม
มาตรา 9

- งานที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้นในฐานะพนักงานหรือลูกจ้าง ถ้ามิได้ทำหนังสือตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ให้ลิขสิทธิ์ในงานนันเป็นของผู้สร้างสรรค์ แต่นายจ้างมีสิทธิ์นำงานนั้นออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ ตามที่ป็นวัตถุประสงค์แห่งการจ้างงานนั้น
มาตรา 10
- งานที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการรับจ้างบุคคลอื่น ให้ผู้ว่าจ้างเป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในงานนั้น เว้นแต่ผู้สร้างสรรค์และผู้ว่าจ้างจะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น
.
Counter Attack !
2 มาตรานี้ เอาไว้ใช้เป็นบรรทัดฐานในการทำงานกลุ่มที่มีแกนนำอย่างชัดเจน แล้วเกิดกรณีหัวหน้าทีมฮุบผลงานไป ซึ่งกรณีที่หัวหน้าทีมเป็นเพียงผู้ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชน, หากไม่มีการทำข้อตกลงที่ทุกคนรับรู้ทั่วกันแล้ว ลิขสิทธิ์ของงานทั้งหลายทั้งปวงที่ทำขึ้นมานั้น ยังคงเป็นของผู้สร้างสรรค์แต่ละคนนะครับ, ก็ขนาดนายจ้าง ผู้จ่ายเงิน ยังมีสิทธิ์แค่เผยแพร่งานสร้างสรรค์นั้นได้อย่างเดียวตามมาตรา 9, แล้วหัวหน้ากลุ่ม จะเอาผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่านี้ได้อย่างไรครับ ?
.
สิ่งที่ควรปฎิบัติเพิ่มเติม กรณีการสร้างสรรค์ Fanart
.
1. เก็บภาพต้นฉบับที่เป็นไฟล์ .psd เอาไว้ (กรณีทำงานด้วยโปรแกรม Photoshop)
ไฟล์ .psd เป็นไฟล์ที่แยกขั้นตอนการทำงานหลายๆ ส่วนออกจากกัน ซึ่งอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของผลงานในการกลับมาตกแต่งแก้ไขรูปภาพ ดังนั้น Creator จึงไม่ควรใจเร็วลบไฟล์ .psd ทิ้งไปเสียก่อน โดยเฉพาะงานสำคัญๆ ที่ส่งประกวด หรืองานที่ภาคภูมิใจอย่างยิ่งยวด, เพราะสำหรับเหล่า Copier ไร้ความสามารถ ที่ทำเป็นแต่ Copy งานจากหน้าเว็บนั้น จะไม่มีไฟล์ .psd อยู่กับตัวเด็ดขาด, แม้ทางปฎิบัติ จะสามารถสร้าง Layer ย้อนกลับขึ้นมาเองก็ได้ แต่ต้องอาศัยความสามารถและความอดทนสูง ทว่า อย่างที่กล่าวไว้ในวรรคก่อนครับ, Copier พวกนี้ "ไร้ความสามารถ" สันหลังยาว ไม่ลุกขึ้นมาทำ Layer ใหม่ด้วยตัวเองแน่
.
2. ระบุวันที่ลงในผลงาน และบันทึกวัน เวลา สถานที่ ที่เราแสดงผลงานครั้งแรก
บางท่านเกรงว่าการเขียนชื่อหรือวันที่ลงไป อาจทำให้รูปหมดสวย แต่ถ้าอยากให้พวก Copier ลำบากอีกนิดก็ควรทำครับ (อย่างน้อยเราก็มีต้นฉบับที่สวยสะอาดเป็นไฟล์ .psd ในข้อ 1 อยู่แล้ว) โดยวันที่ที่จะแทรกในรูปนั้น ควรตรงกับวันที่เรานำ Fanart ออกแสดงตามเว็บบอร์ด เพื่อเป็นหลักประกันเวลาเราต้องสู้กับขโมยหัวหมอที่แอบอ้างว่าเป็นผู้ทำ Fanart นั้นๆ, ตราบเท่าที่การ Copy Fanart ใดๆ ในโลก ต้องกระทำหลังจากเจ้าของแสดงผลงานในอินเตอร์เน็ต, ต่อให้พวกหัวขโมยอ้างว่าลงรูปก่อนหน้านั้น ก็เป็นเพียงคำพูดลอยๆ ที่ไม่สามารถหาหลักฐานยืนยันได้ (เพราะมันไม่มีน่ะสิ) ต่างกับเรา ที่มีพยานหลักฐานครบ (รูป + กระทู้) ครับ
.
รวมไปถึงวิธีการอื่นๆ เช่น การทำกรอบ, การใช้โปรแกรมลงลายน้ำ, ฯลฯ แม้วิธีการเหล่านี้ไม่สามารถป้องกันได้ 100% ก็ยังดีกว่าปล่อยให้พวก Copier บันทึกภาพเอาไปจากหน้าจอง่ายๆ อย่างเดียวครับ (โดยเฉพาะ Windows XP ที่บันทึกภาพเก็บง่ายมาก)
.
สิ่งที่ควรปฎิบัติเพิ่มเติม กรณีการสร้างสรรค์ Fanfic (รวมถึงงานเขียนอื่นๆ ทุกประเภท)
.
1. ใส่มุขเฉพาะที่ลงไป
ผู้ที่อยู่ในเว็บบอร์ดใดเว็บบอร์ดหนึ่งนานๆ เข้า ก็จะจับลักษณะพิเศษหรือเหตุการณ์เด่นๆ ที่เกิดขึ้นเป็นการภายในได้ และนำเอามาใส่ไว้ในบทความที่เราเขียน แต่วิธีนี้ต้องอาศัยความสามารถของ Creator สูง โดยเฉพาะงานเขียนที่มีความเป็นวิชาการมากๆ แต่ถ้าเป็นงานเขียนฮาๆ เอามันส์ ก็จะแทรกมุขเฉพาะที่เข้าไปได้ง่ายกว่า วิธีนี้จะทำให้งานมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เข้ากับสถานที่นั้นๆ เหมาะกับงานที่ไม่ต้องการเผยแพร่ในวงกว้าง เพราะมุขเฉพาะที่นั้น มักแป๊กหรือฝืด เมื่อเอาไปแสดงในสถานที่อื่นๆ ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกัน และปรกติ Copier นั้นไม่มีหัว Create พอที่จะสร้างมุขใหม่ขึ้นมาทดแทนเสียด้วยสิ (มีแต่ Copy ไงล่ะคร้าบ)
.
2. เจตนาใส่คำผิดลงไปเพื่อเป็นจุดสังเกต
งานเขียนที่เน้นสาระ ซึ่งมีศัพท์เฉพาะในเรื่องนั้นๆ เป็นจำนวนมาก เป็นการยากที่ Copier จะค้นหาคำบางคำที่ถูกเปลี่ยนแปลงแบบยกชุด (ทั้งนี้ Creator เองพึงหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงคำที่มีผลกระทบต่อการนำไปตีความหมายต่อเนื่อง) ยกตัวอย่างเช่น งานชิ้นหนึ่ง ผมใช้คำว่า Windhill แทน Winhill แบบยกชุด เพราะถ้ามองผ่านๆ จะไม่เห็นความผิดปรกติ, ซึ่ง Copier ส่วนใหญ่ไม่มีความละเอียดละออเท่ากับ Creator หรอกครับเพราะมันเคยทำอะไรเองเสียเมื่อไร ดังนั้น เราจึงใส่อะไรดักไว้ได้เยอะมากครับ
.
Fanfic มักตรวจพบการถูกขโมยได้ช้ากว่า Fanart เพราะ Fanart นั้นมองปุ๊บก็เห็นปั๊บ ขณะที่ Fanfic ต้องอาศัยเวลาในการอ่าน และบางครั้งอาจเจอ Copier มือเซียนที่ตัดต่อสำนวนใหม่จนจับไม่ได้ไล่ไม่ทัน ถ้าเจ้าของผลงานที่แท้จริงไม่ใส่ Keyword เอาไว้
.
อย่าแปลกใจว่าทำไมคำพูดที่ผมใช้ในบทความนี้ ค่อนข้างจะดูถูก Copier เหลือเกิน นั่นสิครับ งั้นใครก็ได้ช่วยยกความดีของ Copier ในวงการ Fanfic / Fanart มาให้ฟังหน่อยสิครับ มันไม่เหมือน Copier ญี่ปุ่นหรือจีนในกรณี "ผลิต" สินค้าลอกเลียนแบบแน่ๆ รายนั้น Copy ให้คุณภาพสูงกว่าเดิมหรือต้นทุนต่ำกว่าเดิม, แล้ว Copier ในวงการ Fanfic / Fanart ทำอะไรให้เกิดมรรคผลขึ้นมาบ้างครับ ? ถ้าไม่นับข้ออ้างพื้นๆ ว่า ช่วยเผยแพร่ผลงาน (ที่เจ้าของผลงานไม่ได้ต้องการให้เอาไปเผยแพร่โว้ย) น่ะ ?
.
Epilogue
คำพูด [ชีวิตจริงมีอะไรต้องทำอีกเยอะ ทำไมต้องมาเสียเวลาทำอะไรเองด้วย] ซึ่งเป็นคำพูดยอดนิยมเอาไว้ตัดบทก่อนที่จะหายหัวไป -ไปขโมยผลงานของคนอื่นต่อ- ของเหล่าโจรขโมยผลงาน เวลาถูก Creator รุกไล่ทั้งในแง่กฎหมายและจริยธรรม พิจารณาให้ดีๆ แล้วจะพบความขัดแย้งในตัวเองอยู่หลายประการ
1. [ชีวิตจริงมีอะไรต้องทำอีกเยอะ] น่าสงสัยว่าคนที่ไม่มีความสามารถทำอะไรเอง จะมีปัญญาทำงาน (แม้กระทั่งหางาน) ได้หรือ
2. ถ้ามันดูถูกงานของคนอื่น -ที่จับได้ว่ามันเป็นขโมย- ไม่มีค่า แล้วมันจะทำเว็บแกลลอรี่ (ที่ไม่มีชิ้นงานเป็นของตัวเอง) ไปทำไม ?
.
end

Edit by ศิชน - 25 ม.ค.48 เวลา 01:03:13 น.

ความคิดเห็นที่ 1 ตอบเมื่อ 24 ม.ค.48 เวลา 21:13:13 น.

Ysll_aternalX
Alpha Azurial

อุ ขอบคุณสำหรับ ข้อกฏหมายที่เอามาให้ดูครับ smile
มีประโยชน์จริงๆ

ความคิดเห็นที่ 2 ตอบเมื่อ 24 ม.ค.48 เวลา 21:15:29 น.

Asahi
ผู้ผลิตเกลือสารพัดหมักและดอง

/me save ลง favorites... เพราะท่าทางจะเอาไว้ใช้ได้อีกนาน - -

ระยะเวลาในการคุ้มครองลิขสิทธิ์ : ตลอดอายุของเจ้าของงาน และมีอยู่ต่อไปอีก 50 ปีหลังเจ้าของผลงานเสียชีวิต
<= เยี่ยมที่สุด!!

ความคิดเห็นที่ 3 ตอบเมื่อ 24 ม.ค.48 เวลา 21:38:31 น.

garun
แมวธรรมดา

ขอบคุณมากครับ ได้ความรุ้เยอะเลย


แต่บางที โดนฝรั่งขโมยภาพไปก็ไม่รู้จะทำไงเหมือนกันแฮะ= =;

ความคิดเห็นที่ 4 ตอบเมื่อ 24 ม.ค.48 เวลา 21:45:49 น.

Thunder_Wolf
พนักงานเฝ้าร้านขายยา

อ่านจนตาลาย แต่ไงๆก็ขอเซฟไว้นะครับ ( ท่าจะได้ใช้อีกหลายทีแน่ๆ her )

ความคิดเห็นที่ 5 ตอบเมื่อ 24 ม.ค.48 เวลา 21:45:51 น.

welcome.to/WallSky
(WallSky)

Hell Knight

ยอดเยี่ยม >_<)b

ความคิดเห็นที่ 6 ตอบเมื่อ 24 ม.ค.48 เวลา 21:47:44 น.

Seraphina
นางฟ้ายาโอย

โอ้ขอบคุณมากครับ มีประโยชน์มากเลยนะเนี่ย...

ความคิดเห็นที่ 7 ตอบเมื่อ 24 ม.ค.48 เวลา 21:50:07 น.

Suschan
เด็กรับใช้เจ้าแห่งความมืด

โอ้วขอบคุณมากๆค่ะ XD

ความคิดเห็นที่ 8 ตอบเมื่อ 24 ม.ค.48 เวลา 22:03:53 น.

Cab
พนักงานเฝ้าป่าพลังH

สุดยอด!! เท่านี้พวกโจรก็หมดโอกาสอ้างข้ออ้างยอดนิยมแล้ว

ความคิดเห็นที่ 9 ตอบเมื่อ 24 ม.ค.48 เวลา 22:06:34 น.

โนวิชหน้าตาดี(มาล่าบอส)
Novice Lv.99

ขออนุญาต copy ไว้ใช้นะครับ อิอิ
Credit พี่ศิชน( in Chubby Glossary ) นะคับ

ความคิดเห็นที่ 10 ตอบเมื่อ 24 ม.ค.48 เวลา 22:15:40 น.

Piggy
หมูอ่อน สุกรหลับ

โอย สุดยอดเลยค่ะ ได้ความรู้มากมาย ขอบคุณมากๆ ( >< )b
ขออนุญาตเซฟเก็บเอาไว้ เพราะน่าจะได้มีโอกาสใช้ประโยชน์จากบทความนี้แน่ๆ - -+

ความคิดเห็นที่ 11 ตอบเมื่อ 24 ม.ค.48 เวลา 22:22:17 น.

Draco
นักแปลผู้ทรนง

เยี่ยมยอดมากเลยค่ะ ขอนับถือในความพยายามค้นหาข้อมูลและการเรียบเรียงมากๆ เลย

ขอขอบคุณที่สละเวลาเขียนเรื่องดีๆ แบบนี้มาให้ได้อ่านกันค่ะ จะเก็บไว้เป็นอ้างอิงเลย grin

ความคิดเห็นที่ 12 ตอบเมื่อ 24 ม.ค.48 เวลา 22:23:10 น.

Sister Goddess
The Proof Reader

บทความนี้มันเยี่ยมจริงๆเลย แมรี่!! O_< b

ความคิดเห็นที่ 13 ตอบเมื่อ 24 ม.ค.48 เวลา 22:27:00 น.

- อากิคุง -
นักวาดโดจินฮะเมี๊ยว

ได้ความรู้ขึ้นอีกเยอะเลย ^^

เคยมีคนพูดว่า แฟนอาร์ตหรือโดจิน มันก็ละเมิดลิขสิทธิ์ของต้นฉบับเค้าอยู่แล้ว
มันจะเอาไปละเมิดลิขสิทธ์มั่ง ไม่ผิด จะตอบโต้ยังไงดีเนี่ย

ความคิดเห็นที่ 14 ตอบเมื่อ 24 ม.ค.48 เวลา 22:27:32 น.

Jessica Jensichia
Assassin swordmaster

Jessica Jensichia: ละเอียดสุดยอดเลย น่าใช้ในชีวิตประจำวันเลยล่ะ

/me ขอเซฟFavoriteก่อนครับ เดี่ยวผมจะอ่านต่อพรุ่งนี้ครับ

ความคิดเห็นที่ 15 ตอบเมื่อ 24 ม.ค.48 เวลา 22:27:47 น.

Johnny
Kabigon

ยอดเยี่ยมเลยครับ >_<b

ความคิดเห็นที่ 16 ตอบเมื่อ 24 ม.ค.48 เวลา 22:27:50 น.

Mu~mu.
อยู่ป่าอยู่ดง

อ่านไว้เป็นความรู้ ขอบคุณคับ

ความคิดเห็นที่ 17 ตอบเมื่อ 24 ม.ค.48 เวลา 22:28:57 น.

Nimble
จิ้งจอกโลกันตร์

สุดยอด..........


ขอบคุณสำหรับความรู้เรื่องกฎหมายขอรับ

/me เก็บไว้ฟาดหัว Copycat

ความคิดเห็นที่ 18 ตอบเมื่อ 24 ม.ค.48 เวลา 22:32:24 น.

Cab
พนักงานเฝ้าป่าพลังH

ตอบคุณอากินะครับ
ลิขสิทธิ์จะสมบูรณ์เมื่อมีผู้เรียกร้องครับ ตราบที่ผู้วาด FanArt ไม่โดนตำหนิมาจากเจ้าของผลงานลิขสิทธิ์Original ก็ไม่มีความผิดครับ ถือเป็นการยอมกันโดยอัตโนมัติ (แต่ถ้าเจอเจ้าไหนเฮี๊ยบๆ เราก็ต้องยกเลิกการวาด Fan Art เหมือนกันนะ แต่ปรกติไม่มีใครทำกัน....)

แต่ว่า กับพวกหัวขโมย Fan Art แล้ว... หากเจ้าของ Fan Art โวยขึ้นมา ผู้ที่ขโมยก็จะเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ทันที โดยไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของผลงาน Original แต่อย่างใด

ความคิดเห็นที่ 19 ตอบเมื่อ 24 ม.ค.48 เวลา 22:34:58 น.

honeynut
Vampet

โอ้ๆ ได้ความรู้มากๆ เลยค่ะ เซฟๆ นะคะ > <

ความคิดเห็นที่ 20 ตอบเมื่อ 24 ม.ค.48 เวลา 22:49:26 น.
กำลังแสดงหน้าที่ 1 [ All ] [ First ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ Last ]
1 - 20 จากทั้งหมด 65 Reply
วิธีการใช้ Function ต่างๆ